Nissumske Årbøger
     

I forordet til Nissumske Årbøger 2019 skriver den nye redaktør, Elise Dahl Krogh:
"Mennesker føler sig hjemløse. Mennesker føler sig hjemløse i deres hjem, i deres liv - i verden. Når filosoffer analyserer den verden, vi lever i, peger de på følelsen af hjemløshed som et fællestræk. Man skal ikke dvæle længe ved nyhedsstrømmene, for at opleve følelsen af hjemløshed."

Men i forordet skriver hun også: "I Nissum kommer man hurtigt til at høre til. Her føler ingen sig hjemme, før alle føler sig hjemme." I artiklerne i Årbogen forsøges dette indkredset på forskellig vis.

Udover indlæg fra tidligere elever/studerende har Årbogen som sædvanligt uddrag af dimissionstalerne til såvel HF'ere som lærere. Der er billeder af alle dimissionshold, og endelig kan du i "Årets Dagbog" læse om jubilæer, ansættelser, forfremmelser, afsked, pensioneringer og dødsfald.

 

 

Elevforeningen udgiver hvert år Nissumske Årbøger.
Redaktør er lektor Elise Dahl Krogh

Meddelelser til "Af Årets Dagbog" kan sendes til:
Anders Christian Sivebæk
Bygmarksvej 8
7752 Snedsted
3031 0746
acs@ddfr.dk

Du kan blive medlem af Elevforeningen og dermed få Årbogen her>