Dimittender 1964 1963 1965
     

 

Hold A


Forreste række fra venstre:
Maren Balle, Ruth Finnerup, Karen Marie Jensen, Lisbeth Krüger, Gudrun Jensen, Marie Vandal, fru rektor Høgel, rektor Høgel, Ester Marie Jensen, Else Schødt Larsen, Tove Christensen, Lillian Sørensen, Inga Houkjær.
Mellemste række:
Adjunkt Tangsig Christensen, fru Tangsig Christensen, Else Marie Havkjær Nielsen, Henry Lykkegaard, Asger Christensen, Arne Berg Jensen, Svend Sandfeld Christensen, Agner Andersen, Olaf Thastum, Tage Holmgaard, Annelise Madsen.
Bageste række fra venstre:
Svend Hagensen, Jens Grønne, Niels Erik Nielsen, Hans Anton Thomsen, Jens Ole Tolsgaard, Arne Iversen, Tage Øe, Gunnar Olesen, Ib Noe, Regnar Frank Madsen, Henning Madsen, Bent Terkilsen.

Hold B


Forreste række fra venstre:
Mette Margit Jensen, gift Christensen, Karen Elisabeth Markussen, Lilian Falsig, gift Berg Jensen, Bente Harden, Ellen Lund, f. Jørgensen, fru rektor Høgel, rektor Høgel, Bente Kjærgaard Andersen, gift Kristiansen, Tove Christiansen, gift Thomsen, Inger Marie Rønn-Nielsen, Mette Riis Jensen, f. Gadegaard.
Mellemste række fra venstre:
Adjunkt Stig Rosenstand, Lis Jakobsen, f. Olesen, Else Margrethe Jørgensen, f. Hansen, Inge Winkel, f. Hansen, Karen Margrethe Poulsen, Esther Saarup, Dagmar Jakobsen, f. Jensen, Villy Jakobsen, Henning Emil Pedersen, Johannes Grøn, Chr. Søe Pedersen, Peter Bitsch Pedersen, Niels Jørgen Reuschenbach.
Bageste række fra venstre:
Bo Trelborg, Jakob Jakobsen, Jørgen Enggaard, Vagn Kjellberg Pedersen, Flemming Lund, Vagn Vinther, Holger Kruse, Hans Ejnar Sørensen, Aage Ringgaard, Poul Erik Madsen, Kurt Madsen, Knud Erik Thomsen, Niels Stokholm Nielsen.

Hold C


Forreste række fra venstre:
Hanne Korsholm, Helle Schmidt Berg, Inge Norup Jakobsen, gift Simonsen, Tove Billeskov, Grethe Meldgaard Nielsen, Inger Henriksen, gift Madsen, fru rektor Høgel, rektor Høgel, Anna Sofie Kjær, Tove Sørensen, gift Vindelev, Esther Tunbo, f. Kristensen, Ellen Kirkeby.
Mellemste række fra venstre:
Adjunkt Bent Pedersen, Kirsten Larsen, gift Christensen, Ane Margrethe Stokholm Nielsen, f. Bjerregaard, Grethe Vangsgaard, Inger Lise Jensen, gift Nyborg, Svend Aage Bjerring, Jens Otto MOse, Iver Jørgensen Iversen, Svend Erik Strøm, Jens Jørgen Aunsholt, Erhardt Emanuel Hougesen, Egon Lund Larsen, Harald Thunbo.
Bageste række fra venstre:
Jørgen Christian Andersen, Finn Thougaard, Frits Vestergaard, Knud Havkær Nielsen, Villy Mølby Rasmussen, Knud Elkjær Larsen, Hans Jørn Jensen, Laurits Kristian Sørensen, Erik Koch, Peder Baunsgaard Jakobsen, Niels Jørgen Fabricius Hansen, Jens Henning Kristensen, Robert Frank Simonsen.

 

 

 

 

 

Kontakt:
Jørgen Chr. Andersen
Debelvej 34, 6753 Agerbæk, 75196262
ja@agerbaek-ejendomshandel.dk

45-års jubilæum
25. september 2009 holdt årgang 64 jubilæum>>

50-års jubilæum
19. september 2014
Se mere>>

53-års jubilæum
18. august 2017
Se mere>

55-års jubilæum
20. september 2019
Se mere>