TRÆF for årgang 1951
     

Sommeren 1951 dimitteredes fra Nørre Nissum Seminarium 34 lærere. Af disse er halvdelen gået bort, så vi nu er 17 tilbage.
Af disse samledes 7 - de 4 med ægtefæller - til TRÆF på vor gamle skole den 15. august 2013. I middagen deltog vor gamle lærer Tage Ringgaard og uddannelsesleder Svend Aage Povlsgaard. Sidstnævnte fortalte på glimrende vis om institutionens situation lige nu. Som så ofte er vor gamle skole truet, men kampgejsten er fortsat til stede.
Efter middagen besøgte vi Sparta for at se STUDENTERHUSET; og derefter hyggede vi os på lærerværelset.
Selv om stedet nu hedder VIA UNIVERSITY COLLEGE, er det dog fortsat vor gamle skole.

Villy Christensen