50-års jubilæum 17. juni 2011
     

RUMALDERENS FØRSTE 50-ÅRS-JUBILARER!

Overskriften er taget fra Hans Peter Baadsgaards festtale ved årg. 61´s 50-års jubilæumsfest på Nr. Vosborg den 17. juni 2011; datoen var med omtanke valgt af festudvalget, der ræsonnerede, at ingen af jubilarerne havde guldbryllup på selve årsdagen for vores dimission.

H.P.B. var inspireret til ovennævnte titel af rektor Høgel, der i sin dimissionstale til os den 17. juni 1961 erklærede, at vi var rumalderens første dimissionshold fra Nr. Nissum. Høgel forudsatte, at rumalderen begyndte i foråret 1961, da russeren Gagarin - som verdens første astronat - blev sendt en tur i rummet.
Jubilæumsarrangementet var – som ventet – en stor succes.
Efter kaffebord, rundvisning og et musikalsk indslag , havde vi en særdeles festlig aften.

Vi hyggede os, snakkede en masse, morede os og undrede os over, at et halv århundrede var gået.
Med vemod hørte vi navnene på de afdøde kammerater læst op.
Karen overbragte hilsner til os fra nogle af vore seminarielærere.
Et festligt, flot og veltilrettelagt arrangement var det.

Jørgen Damm

 

 

Sådan så de ud i 1961>