45-års jubilæum
     

Fem og fyrre år! ! !

Det er godt nok lang tid. Tiden – og en del småskavanker - til trods, var vi næsten 90, der den 12. september mødtes på seminariet til en guidet tur. Afdelingsleder Svend Aage Povlsgaard gav en grundig orientering om seminariet anno 2012. Der var sket meget, og ”huskeren” måtte på arbejde for at genkalde stedet, som det så ud for 45 år siden. Det var nu sandt at sige ikke kun stedet, der var forandret – en del af de gamle kammerater var heller ikke for lette at genkende, men mange af dem afslørede sig ret hurtigt gennem snak og latter. Ved den lækre frokost på Hotel Nørre Vinkel i Lemvig vidnede lydniveauet om, at der i hvert fald ikke har været ret mange, der ikke havde snakketøjet i gang.

Det var en meget vellykket dag, og herfra skal der lyde en meget stor tak til komiteen, der tog alt ”bøvlet” med hele arrangementet. Vi glæder os allerede til næste gensyn!

Torben og Käthe

 

Tilbage til dimittendbillederne>