Bliv medlem af Elevforeningen
     

Alle der har været studerende på Nørre Nissum Seminarium og HF / VIA University College, læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, samt alle nuværende og tidligere ansatte, kan blive medlem af Elevforeningen.

Pris for medlemsskab/Årbog er 120 kr

 

Henvendelse til kassereren:

Arne Øe
Sejbjerg 51
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Tlf. 2498 9576
arne.oe@mvbmail.dk

Hvis du ikke ønsker at være medlem af elevforeningen længere, bedes du meddele dette til kassereren.